Proef ’t Zoet, toen, nu en straks


Op deze historische locatie is 133 jaar lang suiker geproduceerd. Vandaar de naam ’t Zoet
voor dit nu nog braakliggende terrein. Wat wordt de toekomst van ’t Zoet, hoe combineer je
de nieuwe stedelijke ontwikkeling van wonen, werken en recreëren met robuuste groen en
water, dat samen gaat voldoen aan de klimatologische veranderingen. Kortom: Wat past er
in ’t Zoet?

Tijdens de excursie op ’t Zoet vertellen we over de ambities die Breda heeft voor dit gebied,
hoe in 2040 de stad veranderd is naar een plek voor alle generaties waar woon-en
werkgenot bovenaan staan. Waar de rivier de Mark de natuurlijke ruggengraat is en dat er
gewoond gaat worden langs Stadsgrienden en water- en groenstroken.
Spannend? In de eerste fase van ’t Zoet worden ongeveer 1700 woningen voor 2030
gerealiseerd. Ga je mee?