Community Elisabeth


In het gebied Schorsmolen, grenzend aan de binnenstad en onderdeel van nieuwe stadsontwikkelingen ligt een unieke kans op de drie belangrijke gebieden voor welzijn: Gezondheidszorg, Onderwijs en Buurt & Wijk. 

In een van oudsher eigenzinnige omgeving tussen de Bredase singels, Seelig en Fellenoord is vanaf 1819 de basis gelegd voor het huidige Elisabeth en bouwden in alle bescheidenheid de zusters Franciscanessen door hun voortdurende zorg en toewijding aan een betere samenleving. 

Iedere tijd kent haar eigen uitdagingen. Opkomen en verlenen van zorg, het geven van onderwijs en aandacht voor buurt & wijk zijn nobele waarden en normen die de zusters Franciscanessen uitdroegen en zijn inmiddels ook vandaag de dag onze grote hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.

Het tijdsbeeld verandert en verbindt daarmede tevens het ‘toen’ met het ‘nu’

Met elkaar gaan we aan de slag, we gaan de schwung te maken die deze tijd nodig heeft.

  • Hoe gaan we om met duurzaamheid? 
  • Wat verbindt ons als mensen? 
  • Kunnen we samen de zorg bieden aan hen die dat nodig hebben? 
  • Hoe houden we ons onderwijs betaalbaar en op een goed niveau? 
  • Waar vinden wij in de hectiek onze rust en bezinning? 
  • Het belang van welzijn boven welvaart (milieu en ecologie)

Samenwerken met stakeholders, omwonenden, ondernemers en andere betrokken organisaties zorgen voor mooie connecties en nieuwe inzichten.

Hetgeen startte in de Teruggave met de opdracht: haal op wat er leeft in de buurt en bouw aan een community met wederkerigheid pakt nu door in Community Elisabeth. 

Het DNA, de identiteit van de Schorsmolen en omgeving hoef je niet te zoeken. Het is alom aanwezig. We bouwen door op schouders van reuzen. Anders maar zeker reuzen waardig.

Zorgcentrum Surplus, locatie Elisabeth bouwt aan een community, een eigentijds dorp met historie en toekomst die we nú samen maken.