Skip to content

Junior Cityguide

Breda Promotions heeft samen met VMBO school Tessenderlandt,  Cultuurwinkel Breda en Stichting Cultuurbehoud Breda vanaf 2016 gewerkt aan een nieuwe opleiding op Tessenderlandt in  leerjaar 3 en 4 tot Junior stadsgids Breda,  binnen het bestaande onderwijsaanbod van de afdeling Horeca, Bakken en Recreatie.

Doel: het bewust maken en betrekken van basisschoolleerlingen groep 7 en 8 en de 14/15 jarige leerlingen van het VMBO bij het culturele erfgoed uit verleden en heden van de Stad Breda. Waarderen, koesteren en doorgeven hiervan is hierbij van groot belang.  Dit is een continue proces gerealiseerd door middel van rondleidingen door leerlingen Tessenderlandt die opgeleid worden tot Junior City Guide Breda.

Belangrijk bij de ontwikkeling van de cultuureducatie binnen de afdeling HBR is dat vier verschillende elementen hierin tot hun recht komen.

  1. De leerling zal leren te analyseren wat van belang is in de wereld van erfgoedbeheer en kunst. In de stad Breda (hun eigen culturele omgeving) zal door hen onderzocht gaan worden wat de mogelijkheden zijn om te kunnen overdragen aan basisschoolkinderen. Ze worden daardoor bewust van cultuuruitingen in Breda en zullen moeten leren keuzes hierin te maken.
  2. Het receptief vermogen zal sterk worden ontwikkeld want ze zullen zich (moeten) openstellen voor de diversiteit die Breda te bieden heeft op dit gebied. Het Stedelijk museum is toch iets anders als het Begijnhof. Ze zullen, onder begeleiding, leren om datgene wat ze ervaren hebben te vertalen naar hun eigen mogelijkheden en talenten. Ze zullen ervaren dat het “gidsen” het nodige talent behoeft. Hoe verhalend kun je zijn.
  3. Een van de grootste leerpunten is het ontwikkelen en verfijnen van het reflectief vermogen. Er zal hard gewerkt worden aan het reflecteren op jezelf d.m.v. video opnames van de pilotrondleidingen die georganiseerd gaan worden. Er zal op elkaar gereageerd moeten worden en positieve feedback moeten worden gegeven. Dit alles ter professionaliseren van de junior city guide opleiding. Leren met en door elkaar.
  4. Het tweede jaar van de opleiding bestaat uit de optelsom van analyseren/receptie/reflectie om tot een creatieve, eigen vorm te komen binnen het gidsen door Breda. Dan zullen de gestelde doelen gerealiseerd moeten worden. Zijn ze echt in staat om creatieve oplossingen te bedenken in onverwachte situaties, kunnen ze zelf een eigen unieke tour ontwerpen? Kortom hier zal het creërend vermogen op de proef worden gesteld en dan ijken we of dat is bereikt wat we twee jaar eerder als doelen hadden gesteld.

De samenwerking tussen Breda Promotions/SCB en Tessenderlandt is vastgelegd  in een samenwerkingsovereenkomst. Dit  t.b.v. de borging van de cultuureducatie in het onderwijsaanbod Recreatie ter opleiding van studenten van voormelde school tot Junior City Guide. Een opleiding tot een culturele junior (leeftijdscategorie 14/15 jaar) stadsgids Breda.

Het is een volledig nieuw onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting van de afdeling HBR. (Horeca, Bakkerij en Recreatie).

  • Het vakoverstijgende karakter komt tot uiting doordat docenten CKV (culturele vorming) en Tekenen betrokken worden in het project.
  • Aan het project namen in het eerste jaar 2016 40 leerlingen en vijf docenten deel.
  • De duur van de opleiding loopt vanaf het schooljaar 2016/2017 tot en met heden.

Wat we nog meer doen

Je kent ons misschien van de verrassende stadswandelingen die we al jarenlang organiseren. Dat blijven we doen. Maar Breda Promotions doet meer.

nimble_asset_BP-Iconen-1

Alles op z’n plek

Community building en placemaking

nimble_asset_BP-Iconen-3

Erbij zijn

Evenementen

nimble_asset_BP-Iconen-2

De stad in

Stadswandelingen en beleef het nieuw vakmanschap

Voor wie

Bel of mail en kom in contact met Breda Promotions.

076-5138753