Waterschap Brabantse Delta


Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werkt het waterschap samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de samenleving en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Waterschap Brabantse Delta zet zich iedere dag in voor veiligheid én schoon en voldoende water, met oog op de toekomst. Zo wordt er gezorgd dat het niet te nat wordt, of juist te droog. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant. Het is een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of andere organisaties. Water is van ons allemaal!


Excursies op rioolwaterzuiveringsinstallaties Nieuwveer en Bath

In West-Brabant spoelen meer dan 1 miljoen mensen elke dag hun afvalwater, afkomstig van de w.c. douche en gootsteen, in het riool. Als dat water niet goed wordt schoongemaakt, veranderen rivieren, beken en plassen in stinkende open riolen, die het leven aantasten van planten, vissen, vogels en mensen.

Daarom zuivert waterschap Brabantse Delta het rioolwater in 18 rioolwaterzuiveringen en brengt het terug in de natuur. In rioolwaterzuivering Nieuwveer maakt Waterschap Brabantse Delta het rioolwater schoon van inwoners en bedrijven uit het gebied Breda, Bavel, Ulvenhout, Galder, Zundert, Achtmaal, Dorst, Rijsbergen, Prinsenbeek, Wagenberg, Terheijden, Zevenbergschen Hoek en Etten-Leur. Deze installatie kan per dag het afvalwater van 500.000 personen verwerken.


Excursie in het natuurgebied van het Markdal

Het Mastbos in  Breda is het oudst aangeplante bos van Nederland. Graaf Hendrik III heeft rond 1500 zaad uit de Vogezen laten planten en hieruit ontstond het huidige Mastbos. Kasteel Bouvigne is gebouwd als jachtslot voor de Oranjes. Koningin Beatrix en Prins Claus vierden hier hun verlovingsfeest! Langs het kasteeltje meandert de rivier de Mark. Het waterschap heeft de oorspronkelijke situatie weer hersteld. De gids vertelt over hetgeen u onderweg tegenkomt van kasteelheer tot waterrat.


Educatieve rondleiding Gemaal Keizersveer en Overdiepse Polder

Wij laten u zien hoe waterschap Brabantse Delta gemalen inzet en ruimte terug geeft aan de rivier. Op gemaal Keizerveer krijgt u een uitgebreide rondleiding over het gemaal, waar al het overtollige water uit de regio Waalwijk, Baarle-Nassau en Oosterhout samenkomt. We geven u uitleg over het terpenplan in de Overdiepse Polder en brengen een bezoek aan een keersluis. U gaat op kleine schaal zelf aan de slag door waterstromen te verleggen en dammen te bouwen. Na de rondleiding kunt u op eigen gelegenheid een kijkje nemen in de Overdiepse Polder. In tijden van extreem hoogwater is de Bergsche Maas een bedreiging voor Noord-Brabantse dorpen en steden langs de rivier, ter hoogte van Geertruidenberg tot ‘s-Hertogenbosch. De 550 hectare Overdiepse Polder is omgetoverd tot waterbergingsgebied om dit tegen te gaan. Met een door boeren zelfbedacht terpenplan is de Overdiepse Polder één van de ruim dertig locaties van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier dat vier miljoen Nederlanders beschermt tegen overstromingen.

Aan deze rondleidingen zijn geen kosten verbonden.

 


Bel 076-5138753 of mail ons voor de mogelijkheden.