Skip to content

Contact

Voor meer informatie en voor het maken van reserveringen kunt u terecht bij ons kantoor. Wij staan u graag te woord!

Bezoekadres

Breda Promotions

Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
Telefoon: 076-5138753
E-mail: info@bredapromotions.nl

Disclaimer

Breda Promotions neemt alle zorg in acht om u ervan te verzekeren dat de informatie op deze site juist en actueel is. Een onvolkomenheid is echter niet uit te sluiten. U dient derhalve niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Aansprakelijkheid

Breda Promotions kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de bezoeker van de website de informatie gebruikt. Schadevergoedingen, zoals directe, indirecte of gevolgschade worden uitgesloten.

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten –waaronder begrepen, doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde en gefilmde zaken– behoren toe aan Breda Promotions en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.