Community building! Contact en reserveer 076-5138753


Je kent ons van de superleuke uitjes die we al jarenlang verzorgen. En dat blijven we doen met alle liefde en plezier! Maar we doen meer. Wij zijn bedenkers van concepten voor stadsvernieuwing.

Culturele trendwatching

Breda verandert. Om van die verandering een visie te maken, onderzoeken we grondig hoe de cultuur van weleer zich vertaalt naar de toekomst. Dat is de basis voor stadsvernieuwing. Met onze kennis en ervaring kun je ons daarom gerust zien als de culturele trendwatchers voor de stad Breda.

Community building

We zien in oude panden nieuwe bestemmingen. Door partijen bij elkaar te brengen, en samen te werken aan een visie, creëren we nieuw elan. Dat trekt pioniers aan, dat brengt mensen uit de omgeving van nieuwsgierigheid op de been en dat zorgt voor nieuwe energie. Community building dus.

Placemaking

Breda Promotions initieert allerlei initiatieven zodat gemetselde stenen een warm, kloppend hart krijgen. Innovatie en gastvrijheid zijn voor ons de pijlers waardoor overheden, ondernemers, organisaties en burgers elkaar vinden, inspireren en mobiliseren. Dat is placemaking ten voeten uit.

Contactinformatie

Voor meer informatie en voor het maken van reserveringen kunt u terecht bij ons kantoor. Wij staan u graag te woord!

Bezoekadres

Breda Promotions
Gasthuisvelden 11 (4e etage)
4811 VX Breda
Telefoon: 076-5138753
E-mail: info@bredapromotions.nl


Disclaimer

Breda Promotions neemt alle zorg in acht om u ervan te verzekeren dat de informatie op deze site juist en actueel is. Een onvolkomenheid is echter niet uit te sluiten. U dient derhalve niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Aansprakelijkheid

Breda Promotions kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de bezoeker van de website de informatie gebruikt. Schadevergoedingen, zoals directe, indirecte of gevolgschade worden uitgesloten.

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten –waaronder begrepen, doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde en gefilmde zaken– behoren toe aan Breda Promotions en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Foto: Else Loof Fotografie