Communitybuilding! Contact en reserveer 076-5138753


Voor meer informatie en voor het maken van reserveringen kunt u terecht bij ons kantoor. Wij staan u graag te woord!

Bezoekadres

Breda Promotions
Catharinastraat 45A
4811 XE Breda
Telefoon: 076-5138753
E-mail: info@bredapromotions.nl

Ons kantoor is gevestigd op het begijnhof in Breda, rechts van de kerk.
U kunt uw auto het beste parkeren op het parkeerterrein Beyerd/Vlaszak.


Disclaimer

Breda Promotions neemt alle zorg in acht om u ervan te verzekeren dat de informatie op deze site juist en actueel is. Een onvolkomenheid is echter niet uit te sluiten. U dient derhalve niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Aansprakelijkheid

Breda Promotions kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de bezoeker van de website de informatie gebruikt. Schadevergoedingen, zoals directe, indirecte of gevolgschade worden uitgesloten.

Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten –waaronder begrepen, doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde en gefilmde zaken– behoren toe aan Breda Promotions en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Foto: Else Loof Fotografie